Leikkipaikkatarkastukset ovat tarpeellisia leikkipaikkojen turvallisuuden takaamiseksi. Leikkivälineet käytetään ahkerasti, ja ne kuluvat ajan myötä. Siksi leikkikenttien tarkastus on tärkeä osa ympäristön turvallisuuden varmistamista. 

Turvallisen leikki- ja liikuntaympäristön luomiseksi on tärkeää, että leikkipaikat ja aktiviteettipuistot tarkastetaan säännöllisesti. Tämän avulla voidaan havaita mahdolliset ongelmat tai vauriot välineissä ja ryhtyä toimiin niiden korjaamiseksi mahdollisimman pian. Tämä ennaltaehkäisee suurempia ongelmia ja korjauksia, jotka voivat olla kalliita ja aikaa vieviä. 

Erityisesti koulutetut ja sertifioidut tarkastajat tarkastavat että leikkivälineet, aktiviteettivälineet ja muut julkiset ympäristöt täyttävät turvallisuusstandardit. Tutkimalla välineiden teknisia ominaisuuksia mahdolliset puutteet tai viat voidaan havaita ja korjata nopeasti ja tehokkaasti. 

Leikkipaikan omistajan vastuulla on varmistaa, että leikkipaikka ja muut julkiset paikat ovat turvallisia käyttää. Tarkastukset tulisi suorittaa säännöllisesti, ja suositeltavaa on, että ne tehdään sertifioidun tarkastajan toimesta. 

Perushuollon lisäksi leikkivälineille on suoritettava kaksi eri tarkastusta. Asennustarkastus tehdään ennen kuin leikkiväline otetaan käyttöön varmistaakseen, että kaikki on asennettu oikein ja että välineet ovat turvallisia käyttää. Lisäksi vuosittainen tarkastus on suoritettava mahdollisen kulumisen varalta ja määritettävä, tarvitaanko korjauksia tai muutoksia ympäristöön leikkivälineille. 

Asennustarkastus 

Ennen kuin uutta tai uusittua leikkikenttää ja urheilualuetta voidaan käyttää, on tärkeää suorittaa perusteellinen asennustarkastus. Tarkastuksessa varmistetaan, että välineet on asennettu oikein ja että mahdolliset korjaukset on tehty asianmukaisesti. On myös tärkeää varmistaa, että koko alue on valmis käyttöön. Aina kun uudet leikkivälineet lisätään leikkipuistoon, on käytävä läpi asennustarkastus ennen käyttöä. Kaikista tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, joka on säilytettävä. Jos kolmas osapuoli asentaa välineet, leikkipuiston tai uuden leikkivälineen käyttöä ei saa aloittaa ennen kuin ympäristö on kunnolla puhdistettu ja leikkipaikka on arvioitu turvalliseksi! Asennustarkastuksen suorittamisella voidaan varmistaa, että leikkipaikka on turvallinen kaikille. 

Vuosittainen tarkastus 

Kaikki leikkipaikat tulisi tarkastaa vuosittain kaikkien välineiden ja ympäröivän ympäristön varmistamiseksi, että kaikki on hyvässä kunnossa ja täyttää turvallisuusstandardit. Vuosittaisessa tarkastuksessa tarkastetaan huolellisesti varusteet sekä ympäröivä alue. Tarkastaja laatii pöytäkirjan tarkastuksesta ja merkitsee mahdolliset tarvittavat päivitykset tai korjaukset välineisiin tai ympäristöön, jotta ne ovat edelleen turvallisia käyttää tulevana vuonna. Vuosittaisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että leikkivälineet ja ympäristö ovat turvallisia paikkoja ja kaikki on kunnossa. 

Huolto/Palvelu 

Vuosittaisen tarkastuksen lisäksi on myös huollettava että leikkipuisto on turvallinen leikkiä. Leikkivälineitä huolehtimalla oikein voidaan pidentää niiden elinikää ja kestävyyttä. Tähän voi sisältyä puumateriaalin hoitoa, kuluneiden osien vaihtoa, kuten keinujen istuimia tai keinun ketjun muovisuojia. Säännöllisesti osia vaihtamalla, mekanismeja voitelemalla ja puumateriaalia käsittelemällä voidaan varmistaa, että leikkipaikka on kestävä ja turvallinen käyttää. 

Haple tarjoaa leikkivälineiden huolto- ja palvelupalveluita. Uskomme, että leikkivälineiden käyttöikä pitenee, kun niitä hoidetaan hyvin. Siksi tarjoamme uusien tai olemassa olevien leikkivälineiden huoltopalveluita. Huolto ja palvelu voidaan suorittaa vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä tai tarpeen mukaan.