Lasten käyttämien leikkivälineiden ja -paikkojen tulee olla turvallisia. Siksi leikkikenttien tarkastus on tärkeä osa ympäristön turvallisuuden varmistamista.

Leikkipaikan omistaja on vastuussa vuositarkastusten suorittamisesta sekä leikkipaikan kunnossapidosta.

Vuositarkastus

Leikkipaikan turvallisuuden takaamiseksi leikkipaikan ja välineiden tarkastus tulee tehdä vuosittain. Välineiden kunto käydään läpi ja leikkikentän riskit kartoitetaan.

Meidän tekemämme tarkastukset suorittaa S2P-sertifioitu henkilö. Tämä tarkoittaa, että henkilökunta on käynyt läpi tarvittavan koulutuksen, jotta voimme taata, että kaikki suosittelemamme toimenpiteet ovat nykyisten standardien mukaisia.

Vuositarkastuksessa laaditaan pöytäkirja suoritetusta tarkastuksesta sekä toimenpidesuosituksista.

Tarkastuksen yhteydessä Haple voi tehdä pieniä huolto- ja korjaustöitä. Tästä sovitaan erikseen.  

Elinaika pitenee

Leikkivälineiden säännöllinen tarkastus ja huolto pidentävät tuotteiden elinkaarta.

Säilyttää turvallisuuden

Leikkivälineiden säännöllinen tarkastus ja huolto säilyttää tuotteiden turvallisuuden. 

Koulutettu henkilökunta

Kaikki suosittelemamme toimenpiteet ovat voimassa olevien standardien mukaisia.